Javni poziv za kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića

0

Gradska uprava Gospića poziva sve zainteresirane mlade osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Gospića, u dobi od 15 do 30 godina, da se kandidiraju za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Gospića, čija je svrha promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih Grada Gospića broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine. Pravo isticanja kandidature imaju udruge, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih s najmanje 30 članova.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića podnose se na propisanim obrascima, koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr). Prijedlozi kandidatura moraju sadržavati sve potrebne podatke i dokumente, uključujući javne isprave koje dokazuju datum rođenja i prebivalište ili boravište kandidata.

Rok za podnošenje prijedloga kandidatura je 02. svibnja 2023. godine. Kandidature se mogu predati neposredno u pisarnici Grada ili poslati poštom na adresu: Grad Gospić, Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Budačka 55, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića”.

Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gospića provjerit će formalne uvjete prijavljenih kandidata i utvrditi popis važećih kandidatura. Gradsko vijeće Grada Gospića, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravljat će Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te birati članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića. Rezultati izbora bit će objavljeni na web stranici Grada Gospića.

L.O.