Uskoro kreće pilot-projekt: Sistematski i slobodan plaćeni dan za sve građane

0

Pilot-projekt preventivnih zdravstvenih pregleda zaživjet će do kraja prvog kvartala ove godine, sistematski pregledi obavljat će se u bolnicama i domovima zdravlja, a građani će dobiti za njih plaćene slobodne dane, doznaje se u Ministarstvu zdravstva.

Svi će se pregledi obavljati najduže u dva dana, a odaziv na preventivni zdravstveni pregled vodit će se kao slobodan i plaćen dan, ističu u Ministarstvu.

Obuhvaćeni svi punoljetni građani

Sistematskim pregledima bit će obuhvaćeni svi punoljetni građani, no prioritet u pozivanju imat će osobe koje u zadnje dvije godine nisu posjetile svog izabranog liječnika.

Trenutno su u izradi analitičke obrade podataka i projekcije koje pokazuju da, očekivano, što su ljudi mlađi, manje posjećuju liječnika, dok su najrevniji oni između 80. i 84. godine.

U Ministarstvu kažu da im je cilj usmjeriti se baš na građane koji ne posjećuju liječnika te možda i ne znaju da su bolesni.

Vezano za spol, prikupljeni podaci pokazuju da do 70 godina više žene posjećuju liječnika od muškaraca (u omjeru 65:35), no nakon 75. liječniku više odlaze muškarci nego žene (u omjeru 60:40).

Podaci po županijama pokazuju da najveći broj osoba, od 45. do 64. godine, ne posjećuje liječnika u Istarskoj županiji (13.4 posto), a najmanje je takvih u Krapinsko-zagorskoj županiji (5.4 posto).

Što se tiče starijih od 65 godina koji ne idu kod liječnika, najviše ih je u Ličko-senjskoj županiji (7.2 posto), a najmanje u Krapinsko-zagorskoj županiji (1.8 posto).

Još se ne zna koja će županija biti odabrana za pilot-projekt

No koja će županija biti odabrana za pilot-projekt, još nije poznato. Radna skupina u Ministarstvu analizira i učestalost kroničnih bolesti na određenom području te će na osnovi niza parametara biti odlučeno gdje će početi pilot-projekt, a nije isključeno ni to da bude odabrano više županija.

Pilot-projekt će obuhvatiti što raznovrsnije situacije, urbano i ruralno područje, kako bi se prevenirali svi rizici prije potpune provedbe projekta koji bi na nacionalnoj razni trebao zaživjeti do kraja drugog kvartala ove godine.

Radna skupina još uvijek definira obuhvate pregleda, koji će ovisiti o dobi i spolu, a njenim radom koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Istovremeno i stručne službe Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) rade na izradi načina upućivanja na sistematski pregled, organizacije rada, kao i informatičkog povezivanja.

Sve aktivnosti u okviru preventivnih zdravstvenih pregleda posebno će se pratiti i vrednovati unutar zdravstvenog sustava, uključujući i financijsko vrednovanje i plaćanje HZZO-a.

Liječnici obiteljske medicine neće imati veću administraciju

Liječnici obiteljske medicine, odnosno izabrani liječnici, imat će iznimno važnu ulogu, no ne i veću administraciju, a organizacija će se razlikovati od županije do županije jer su i potrebe populacije i zdravstveni kapaciteti u svakoj županiji različiti.

U Ministarstvu ističu da su preventivni zdravstveni pregledi jedna od najvažnijih mjera u okviru  reforme zdravstva, a zakonskim izmjenama, koje su u proceduri, omogućit će se njihova provedba kroz obvezno zdravstveno osiguranje.

Najavljuju i da će se ove godine revidirati preventivne programe za djecu te unaprijediti aktivnu ulogu građana unutar javnog zdravstvenog sustava.

To se prije svega odnosi na mogućnost da će svaki građanin moći dati ocjenu zadovoljstva primljenom zdravstvenom uslugom.

L.O./H