„Poštujte naše znakove“, a što ako ih nema na cesti?

4

U Budačkoj ulici u Gospiću na kolniku u blizini benzinske pumpe nalazi se rupa u asfaltu kao što se vidi na fotografijama, koja je vjerojatno nastala uslijed radova na opskrbnom sustavu grada vodom. Da stvar bude gora nigdje nema prometnog znaka koji bi upozoravao vozače na rupu na kolniku. Mnogi vozači s kojima smo razgovarali nisu prilagodili brzinu uvjetima na cesti jer nema prometnog znaka.  I dok policija poziva vozače ovih dana na akciju „poštujte naše znakove“, što učiniti kada istih nema na cesti? Zašto nedostaje prometni znak?

NjaM

Oglas