„Šuma okom šumara“ – foto izložba u tvrđavi Nehaj

0
Izložba u tvrđavi Nehaj

U prigodi obilježavanja Međunarodne godine šuma, Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj i Gradski muzej Senj, u tvrđavi Nehaj, organizirali su foto izložbu „Šuma okom šumara“ i predavanje pod nazivom „Šume, izvor života na zemlji.“

Foto izložba je rezultat truda grupe hrvatskih šumara iz Bjelovara koji su fotografirajući šumu stvorili bogatu foto – arhivu. Izložbom se želi približiti šumu posjetiteljima kako bi se educirali i saznali više o važnosti šume kao najznačajnijem kopnenom ekosustavu na planeti Zemlji. Izložbu u Senju otvorio je Zdravko Vukelić, član Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva.

Oglas

Rezolucijom Generalne skupštine UN – a od 20. prosinca 2006., godina 2011. proglašena je Međunarodnom godinom šuma i to na prijedlog Republike Hrvatske, a na incijativu Hrvatskih šuma d.o.o. Svrha je širenje svijesti i odnosa javnosti prema šumama, te edukacija o njihovoj važnosti za život na Zemlji. Republika Hrvatska je u veljači ove godine, a tijekom 9. zasjedanja UN – ove konferencije za šume u New Yorku, predstavila ljepotu i bogatstvo svojim šuma upravo putem izložbe „Šuma okom šumara.“ Stoga su svi odgovorni za šume pozvani tijekom ove godine organizirati aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma. Jedna od takvih je izložba u Senju kao i predavanje koje je održao ugledni stručnjak u području šumarstva, dr. sc. Vice Ivančević.

A.P.