Današnja evolucija – od čovjeka nastao majmun?

3

Oduvijek me je intrigiralo pitanje: da li je čovjek nastao od majmuna? I dok mnogi evolucionisti nastoje na to pitanje odgovoriti afirmativno, jedan đak mudro je odgovorio na isto pitanje: „Ja nisam nastao od majmuna! Moj ćaća nije majmun.“ Ovim pitanjem bavi se jedan članak u časopisu „Book“. U njemu stoji napisano sljedeće:

„Zastupnici hipoteze po kojoj je čovjek nastao od majmuna imali su oduvijek nezgodan problem, a to je činjenica da ljudi imaju 23 para kromosoma, a čimpanze 24 što je zapravo velika razlika. Kako bi umanjili taj problem, nedavno su počeli promovirati hipotezu prema kojoj su se dva majmunska kromosoma stopila u jedan i tako formirala jedan ljudski –kromosom 2. Bili su uvjereni da su time riješili svoj problem, a tu su hipotezu godinama redovito koristili kao jedan od najjačih argumenata za navodno zajedničko evolucijsko porijeklo ljudi i čimpanzi, usprkos mnoštvu drugih bioloških činjenica koje se protive hipotezi evolucije čovjeka. Ipak , već 2002. pojavio se rad koji je bacio sumnju na valjanost te hipoteze o stapanju životinjskih kromosoma u ljudski, ali je reakcija bila tipično dogmatska te se u znanstvenim krugovima nije dopuštalo previše razgovora o tome. No, nedavno su genetičar dr. Jeffrey Tomkins i biolog dr. Jerry Bergman objavili dio rezultata najnovijih istraživanja u vezi kromosoma 2 koji pokazuju čak desetak novootkrivenih činjenica koje snažno osporavaju evolucionističku priču o stapanju životinjskih kromosoma koji su navodno tako formirali ljudski kromosom 2. Kako genetika napreduje, tako biva, i u znanstvenom smislu, sve jasnije da je ljudska genetika unikatna. Sve upućuje na to da je Bog ljude i majmune stvorio bez ikakva zamišljenog zajedničkog životinjskog evolucijskog pretka, od samog početka kao zasebne, odvojene tipove organizama upravo kao što Božja objava u Svetom pismu i svjedoči.“

 

Čovjek nije nastao od majmuna, ali gledajući osobine nekih naših sugrađana, mislim da to kod njih nije slučaj. Oni su zapravo od čovjeka evoluirali u majmuna.
Ponekad osjećate zavist i ljubomoru zbog tuđeg uspjeha i dobra te ste odlučili poduzeti sve protiv toga čovjeka? To je majmunska osobina. Kada osjećate ljubomoru recite sami sebi: „Ja nisam majmun, ja sam čovjek.“ Tada će ljubomora otići. I na kraju da se vratim na onog đaka. Nikomu ne zavidim i na nikoga nisam ljubomoran, jer nisam nastao od majmuna.

                                                                                                                                                                            M.M