Davor Vičić (HDZ) predsjednik OV Brinja

Brinje – U Općini Brinje održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Brinja čiju je sjednicu otvorila Ana Dasović, ovlašteni predstavnik Ureda Državne uprave Ličko senjske županije.

Nastavak ispod oglasa

Presjedanje je preuzeo Davor Vičić (HDZ) kao nositelj liste stranke sa najvećim brojem mandata. . Izabrano je i mandatno povjerenstvo u sastavu Ivan Vičić, Mladen Milohnoja i Tomislav Toljan.

Glasovanjem je za predsjednika Općinskog vijeća Brinja sa devet glasova od četrnaest izabran Davor Vičić (HDZ). Za zamjenicu predsjednika Općinskog vijeća izabrana je Marija Draženović (HDZ) dok su ostali članovi vijeća: Ivan Vičić(HDZ), Ivana Rajković(HDZ), Igor Mesić(HDZ), Mladen Milohnoja(HDZ), Tomislav Toljan(HDZ), Tomislav Toljan(HDZ), Boro Lončar(HDZ), Verica Ugarković(HSP), Ivan Perković(HSS), Zrinka Nenadić(HSS), Ana Božičević(HSS), Mirjana Javor(SDP) i Jurica Jotić kandidat grupe birača.

         

Davor Vičić
Davor Vičić

„ naglašavam da suradnja između općinskog načelnika i općinskih struktura sa Općinskim vijećem mora biti dobra, jer smo to dužni prema našim građanima koji su nas izabrali i dali nam svoja povjerenja kako bi ostvarili kvalitetne rezultate za boljitak svih građana Općine Brinje. Kao predsjednik Općinskog vijeća sa svim vijećnicima imat ćemo prioritet pratiti planove iprograme koji su do sada postavljeni i saistima dalje nastaviti kako bi se završili na kvalitetan način. Podržavat ćemo strukture općine u realizaciji njihovih planova, naravno, uz maksimalno poštovanje struke, korektnosti, no bit ćemo i korektiv i voditi brigu da se sredstva koja izdvajaju građani koriste na onaj način kako bi to građani željeli i gdje su najpotrebnija“- rekao je Davor Vičić.

Dražen Prša