HSP: „Smjena dekana Šutića napad nekompetentnih ljudi na Veleučilište”

4

U Otočcu je održana Izvještajna skupština podružnice HSP-a Otočac na kojoj su u prepunoj dvorani bili prisutni i predsjednik Glavnog stana HSP-a i predsjednik HSP-a Ličko-senjske županije Berislav Gržanić, član Glavnog stana HSP-a Marijan Brkljačić te počasni predsjednik otočkog HSP-a Damir Bunjevčević.

Ozbiljnost u radu HSP-a Grada Otočca pokazuje i činjenica da je u HSP Grada Otočca u kratkom roku upisano 110 novih uglavnom mladih članova, da su osnovani ogranci u Sincu, Prozoru, Švici i Kompolju te da se stranka aktivno uključila u doček generala u Zagrebu, kolonu sjećanja u Vukovaru i prosvjed protiv komunističkih zločina u Boričevcu.
Govoreći o programu stranke, Predsjednik otočke podružnice i član Glavnog stana HSP-a Kristijan Bakarić kazao je da je isti usklađen s potrebama grada Otočca, istaknuo da su temeljne postavke programa vratiti Otočac na poziciju regionalnog gospodarskog lidera, povećati zaposlenost i omogućiti mladima ostanak i prosperitet u Otočcu, izraditi programe kojima će se maksimalno iskoristiti EU fondovi, te staviti u funkciju prirodne resurse Otočca koji sada nisu adekvatno iskorišteni. Posebno je istaknuo važnost povratka digniteta Domovinskom ratu te suradnju sa svim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata kao i vjerskim zajednicama.
– Vratit ćemo poštenje i vjeru u politiku jer su poštenje i vjera garancija uspjeha, štitit ćemo identitet grada Otočca i Republike Hrvatske. Da bismo ostvarili zadane ciljeve, uz znanje i odlučnost i upornost, moramo biti i moralni. Svjedoci smo da u bližoj prošlosti moral nije bio na cijeni, stoga budimo svoji, budimo moralni, budimo pošteni, uvažavajmo različitosti, ali budimo i odlučni u provođenju zacrtane strategije – poručio je Bakarić.
Predsjednik Glavnog stana HSP-a Berislav Gržanić čestitao je Bakariću na strategiji i postavljenim cijevima te podržao dolazak vitalnih projekata u županiju, poput autoceste Žuta Lokva-Senj i hidroelektrane Kosinj 2 te Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću koje može ponuditi nove programe koji će pomoći da mladi ostanu na ovim prostorima, osvrnuvši se i na smjenjivanje dekana mr.sc. Branislava Šutića, zaključivši da se radi o napadu na Veleučilište od strane ljudi koji nisu kompetentni da bi mogli uopće raspravljati o Veleučilištu.
Govoreći o nadolazećim lokalnim izborima Gržanić je podsjetio da će županijska vijeća stranke odlučiti hoće li na izbore HSP ići samostalno ili u koaliciji, odnosno hoće li se stvarati prijeizborne ili poslijeizborne koalicije u općinama, gradovima i županijama. Na kraju je poručio okupljenim članovima, posebno mladima, da jedino njihov angažman može promijeniti prisutnu apatiju i besperspektivnost.

L.O.