Kiparska kolonija „Gacka 2010 „

0

Ovih dana započinje šesta po redu međunarodna kiparska kolonija pod nazivom „Park hrvatske memorije“ u Otočcu.

Devet umjetnika iz zemlje i inozemstva osam dana u parku kod župne crkve Presvetog Trojstva klesati će na kamenu povijesne osobe iz 9 – 15 stoljeća.

Oglas

U ponedjeljak, 12. srpnja o.g. u Otočac je dopremljeno iz Istre (“Pazin-kamen”) osam kamenih  blokova, svaki težak jednu tonu koje će kiparska kolonija “GACKA 2010” obrađivati  već idućeg tjedna, od 19. srpnja pa nadalje. To će biti uvodni, početni četverogodišnji ciklus oplemenjivanja kamenih blokova koje se kani postaviti u park između crkve Presvetog Trojstva u Otočcu i župnog stana.

Po prijedlogu voditelja kolonija Šime Vidulina iz Pule (voditelja svih dosadašnjih kiparskih kolonija u Otočcu) cijeli projekt bi se realizirao u četiri godine, po osam kamenih blokova svake godine i završne godine šest. Isklesani kameni blokovi ne bi se postavljali odmah na predviđena mjesta, već bi bili provizorno smješteni uz rub ograde.

Prije postavljanja obrađenih kamena potrebno je pristupiti uređenju parka. No, o svemu tome bit će riječi ne samo jedanput. Kako se bude s radovima napredovalo i postizavalo napredak, kako u razgovorima, tako i u realizaciji tako ćemo obavješćivati odgovorne ali i javnost o ovom predmetu. Svoj maksimalni angažman oko ovog predmeta ulaže Katedra Čakavskog Sabora.

I.B.