Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva u Novalji

Foto:Novalja.hr

Na temelju Zakona o poticanju malog gospodarstva, Gradonačelnik Grada Novalje donio je Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje te se i ovim putem pozivaju svi poduzetnici koji se pronalaze u mjerama koje se ovom odlukom nastoji poticati, a koji su ili će ulaganje ili investiciju provesti do kraja 2015. godine, da podnesu zahtjeve za potpore.

Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici, obrtnici, te ostali subjekti registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Novalje izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Novalja, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

Nastavak ispod oglasa

U sklopu Mjera za poticanje razvoja poduzetništva definiranih ovom Odlukom, a s ciljem poticanja i podizanja razine poduzetništva, zaposlivosti, cjelogodišnjeg obavljanja djelatnosti te poticanja deficitarnih i očuvanja tradicionalnih djelatnosti na području Grada Novalje subvencionirati će se sljedeće mjere:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama u proizvodnom i prerađivačkom sektoru

2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i diversifikaciju turističke ponude

4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

5. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz:
–5.1. Udruživanje.
–5.2. Zajednički nastupi na tržištu.
–5.3. Uspostava kratkih lanaca distribucije.
–5.4. Podizanja tehnološkog standarda.

6. Subvencioniranja očuvanja tradicionalnih i deficitarnih djelatnosti i proizvoda kroz:
–6.1 Subvencioniranje klanja janjadi
–6.2 Subvencioniranje prodaje janjeće kože i vune
–6.4 Povećanje nasada ili povećanje osnovnog stada
–6.5 Dostupnost deficitarnih i tradicijskih djelatnosti

Imajući u vidu razvojne ciljeve našeg grada koji su usmjereni na poticanje poduzetništva, odnosno u konačnici na brigu za svako radno mjesto, i na ovaj način se želi utjecati na kvalitetu življenja i poslovanja u našem gradu.
Nadamo se isto tako vlastitim djelovanjem ali i u suradnji i susretu s poduzetnicima, stvoriti nove prilike kroz poticanje i poboljšanje uvjeta prvenstveno u proizvodnim djelatnostima, ali i uslužnom sektoru za daljnji razvoj poduzetništva na našem području. Sve upravo navedeno biti će i glavna zadaća našeg Programa ukupnog razvoja Grada Novalje, kojim težimo stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novalje.

Cjelovitu Odluku o poticanju malog i srednjeg poduzetništva, zajedno s pripadajućim obrascem Zahtjeva za potporu možete pronaći pod Odlukama gradonačelnika (na ovoj web stranici ) ili klikom na niže navedeni link:
http://www.novalja.hr/index.php?news=28082015256a&page=

L.O.