Predsjednica NO „Gacke“ d.o.o. Slavka Bogdanić nema vremena da održi sjednicu

4

Stalni stručni kolegij gradonačelnika Otočca Marija Barkovića obuhvatio je razmatranje nekoliko točaka dnevnoga reda, koje će nakon što su pojedina izviješća prihvaćena, biti predana na Gradsko vijeće grada Otočca ( izvješće o radu Komunalca za 2011. godinu, dopunjeno  izvješće o radu Gackog pučkog otvorenog učilišta i Turističke zajednice Grada Otočca za 2011. godinu).

Sam pokušaj razmatranja izvješća o radu „ Gacke“ d.o.o. za 2011. godinu, gradonačelnik Barković odmah je odbacio, uz konstataciju da da bi to bio besmislen pokušaj. Naime, bivši i sadašnji direktori Gacke d.o.o., Željko Grgurić i Denis Lončar uspjeli su tek obrazložiti da od Trgovačkog suda nije stiglo rješenje o razrješenju odnosno imenovanju novoga direktora te da nisu imali ingerencije za potpisivanje izviješća, pri čemu je Željko Grgurić dodao da nije ni održana sjednica Nadzornog odbora jer ga je predsjednica NO Slavka Bogdanić izvijestila da nema vremena za održavanje sjednice jer je prezauzeta drugim obvezama.

–          iako smo mi zaprimili vaše izvješće, nema smisla o njemu uopće razgovarati jer nije uopće ni potpisano, što uopućuje na činjenicu da niste održali sjednicu NO“ – kazao je gradonačelnik Barković, te isto uklonio sa daljnjeg razmatranja.

Temeljem financijska revizije Grada Otočca za 2011. godinu dobivena su negativna mišljenja zbog nekoliko nepravilnosti od kojih izdvajamo da se mora promijeniti način financiranja Hrvatskog radio Otočca te zimske službe. Financijska revizija otkrila je i podatak da je u 2011. godini korišteno 22 mobitela na što su utrošena ne toliko mala financijska sredstva.

Gradonačelnik je obrazložio da je to točno ali da su mobiteli bili umreženi i da su razgovori bili po povlaštenim tarifama, te da sada ima tek 11 mobitela koji su na pretplatu. U tom smislu temeljem preporuke revizije doneseni su pravilnici o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme, o korištenju službenih vozila, reprezentacija i potpisivanju narudžbi.

Kad je riječ o radu Ureda gradonačelnika, radu Tajništva Grada Otočca i Jedinstvenog upravnog odjela u 2011. godini predočeno je da su u uredu gradonačelnika zaposlena 4 službenika (predstojnik, tajnica, referent i vozač), u Tajništvu 6 (pročelnik, 3 referenta, domar i čistačica), a u Jedinstvenom upravnom odjelu 14 službenika.

Gradonačelnik Barković izjavio  je da je učinio sve kako bi spriječio zatvaranje Poštanskog ureda u Ličkom Lešću i to na način da je od 10 tisuća pošiljaka koje se isporučuju  iz Grada Otočca putem pošte, veliki dio pošte prebačen na poštansko poslovanje u Poštanski ured u Ličkom Lešću a sve sa ciljem da se taj ured nebi zatvorio jer posluje s godišnjim manjkom od 30 tisuća kuna.

–          mi dio pošte, poglavito onu koja se odnosi na područje Ličkog Lešća isporučujemo preko tog poštanskog ureda a sve sa ciljem da se ne zatvori, i time stvorimo još jedan problem. Mjesnom odboru odnosno ljudima koji tamo žive, i ovom prigodom predlažem da koriste usluge svoga Poštanskog ureda, kazao je gradonačelnik Barković.

Dražen Prša