Predstavljanje knjige «Pažka pučka poetika»

0

U organizaciji Matice Hrvatske i Centra za kulturu Grada Novalje u Pastoralnom centru u Novalji održano je predstavljanje knjiga prof. Nikole Crnkovića naziva ”Pažka pučka poetika”.

Predstavljeno je 2. i 3. izdanje te dopunjeno 1. izdanje iz 2003.g. Radi se o zbirkama narodnih pjesama i tekstova stanovnika otoka Paga.

Mnogobrojnim štovateljima narodnog blaga uz pjesmu nakanat te recitacije pjesama iz zbirki, svoj pogled na Crnkovićevu zbirku dali su prof. Aleksij Škunca i Leticija Šuljić. Na kraju se je okupljenima obratio i sam autor.

Paška pučka poetika kao povijesni govor

Prvu zbirku pjesama paške pučke poetike, odnosno kako ju autor imenuje Pažke, prof. Crnković je objavio 2003. god. pod punim nazivom ”Paška pučka poetika kao povijesni govor”. Knjiga je nagrađena Zlatnom poveljom Matice hrvatske 2004.

Izdanjem prve zbirke zaokružen je višegodišnji autorov rad na prikupljanju narodnog pjesništva otoka Paga. Međutim, izdanje je izvrsno prihvaćeno od strane čitatelja i to na način da su sada sami čitatelji autoru davali stare zbirke tekstova čuvanih u obiteljima. Zahvaljujući toj činjenici, ali i daljnjem skupljanju pučke poetike od strane prof. Crnkovića, svjetlo dana ugledale su 2. i 3. izdanje.
U 2. izdanju Pažke pučke poetike zastupljeni su tekstovi Luna, Jakišnice i Novalje a u 3. izdanju Stare Novalje i Novalje.

Pučka poetika grada Paga

Uz ove zbirke, pred objavljivanjem je i  4. izdanje sa zbirkom pjesama sa područja grada Paga i naselja sa juga otoka.
”Četvrta zbirka je pri samom kraju. Ta zbirka je malo sporije išla zbog cakavštine kojoj nisam baš vičan”, rekao je prof. Crnković te je iskoristio priliku da se zahvali svima koji su mu pomogli u objavljivanju ovih knjiga.

Nikola Crnković rođen je 1928. u Novalji. Profesor, povjesničar, arhivist i prevoditelj, pučku školu pohađao je u Novalji i Otočcu, učiteljsku školu u Banja Luci i Sarajevu te Filozofski fakultet u Ljubljani. Djelovao je kao učitelj i referent Ministarstva prosvjete BiH u Sarajevu te profesor gimnazije u Zenici do 1957.g.
Bio je direktor Ekonomske škole, a potom direktor osnovne škole i gimnazije u Ogulinu.
Godine 1972. prelazi u Rijeku gdje radi u Sjevernojadranskom institutu JAZU i profesor je na Pedagoškoj akademiji. Do umirovljena 1986. arhivist je u Povijesnom arhivu u Rijeci.

Pisac je brojnih znanstvenih i stručnih članaka te knjiga o različitim temama iz hrvatske povijesti. Bavi se i prevođenjem.

M.Š.