Prijete li novi izbori u Općini Plitvička Jezera?

4

Općina Plitvička Jezera, kako doznaje portal Lika-online, još uvijek nije donijela Proračun općine za 2011. godinu

I jedina je općina na području Ličko-senjske županije koja funkcionira po privremenom proračunu za prva tri mjeseca. Obzirom da u skladu sa Zakonom dolazi do raspuštanja Općinskog vijeća ukoliko ne donese Proračun  najkasnije do kraja trećeg mjeseca odnosno do kraja ožujka, sve su  izgledniji  ponovni izbori za Općinsko vijeće Plitvička Jezera.

Bolji poznavatelji prilika govore  kako SDSS  nije zadovoljan  u koaliciji sa HDZ-om, ali  i da HDZ nije zadovoljan sa koalicijom sa SDSS-om te postoji uzajamno nepovjerenje.

To nepovjerenje ima svoje korijene još od donošenja Statuta Općine Plitvička Jezera kada je su skladu sa koalicijskim sporazumom HDZ obećao SDSS –u ćirilicu na području Općine Plitvička Jezera .

Nepovjerenje se još više produbilo kroz izbor donačelnika iz reda srpske nacionalne manjine kada su neki  članovi iz reda SDSS-a sa nekim članovima HDZ-a “drukali” za drugog kandidata a ne za izabranog  g.Dražića.

Problem je nastao I kada je jedna vijećnica iz reda  SDSS-a otkazala poslušnost SDSS-u te je u nemilosti stranke I izbačena je sa svih funkcija u SDSS-u. U sukob je došla sa zamjenikom župana iz reda SDSS-a Nikolom Lalićem, jer navodno nije htjela prikupljati potpise za kandidaturu g.Lalića kada se ovaj kandidirao  za  zamjenika župana Ličko-senjske županije.

Inače u Općinskom vijeću je u izborima 2009.  slijedeći omjer snaga :3  vijećnika HDZ-a, 3 SDSS-a i još dodatni vijećnik  po nacionalnom ključu iz reda SDSS-a, Nezavisna lista Pero Aračić 4  vijećnika, HSS 1 vijećnik ,  HSLS 1 vijećnik

Nezavisna lista Kružićević Anđelko 1 vijećnik, Nezavisna  lista Branko Sokač 1 vijećnik, Nezavisn a lista  Dragan Mirić 1 vijećnik.

H.J.