Rekonstrukcija vodovoda Ličko Lešće – Otočac

Godine 2007. započeti su radovi na rekonstrukciji vodovoda „Gacka” na relaciji V.S. „Luketinka” Ličko Lešće – V.S. „Umac” Otočac, a naselja kroz koje vodovod prolazi su Ličko Lešće, Čoviće, Prozor i ul. Luka u Otočcu.

Naime, postojeći vodovod izgrađen je 1964. godine, a vijek trajanja uvjetovao je njegovu rekonstrukciju. Prvotni vodovod je izgrađen od azbestno-cementnih cijevi (AC) profila ǿ 350 mm, ukupne dužine 14.386,00 m¹. Danas se u rekonstrukciji vodovoda ugrađuju cijevi od nodularnog lijeva ǿ 400 mm.

Nastavak ispod oglasa

Do svibnja 2010. godine rekonstruirano je 9.537,19 m¹ vodovoda i to kroz ul. Luka u Otočcu, naselja Prozor, Čoviće i djelomično kroz Ličko Lešće te je ove godine planiran nastavak radova na rekonstrukciji navedenog vodovoda u naselju Ličko Lešće prema V.S. „Luketinki”. Od jeseni 2009. godine u punoj funkciji vodoopskrbe je ukupno 7026,16 m¹ vodovoda ǿ 400 mm.

Do kraja listopada 2010. godine očekuje se završetak radova na dijelu dionice u Ličkom Lešću u dužini od 1230 m¹ te bi se ta dionica sa već izgrađenim u 2009. godini stavila u svoju funkciju. Ovom izgradnjom-rekonstrukcijom dobiva se sigurnija opskrba vodom šireg područja grada Otočca kao i smanjenje gubitaka vode nastalo dotrajalošću sustava. Radove na izgradnji vodovoda vrši tvrtka Aquaterm d.o.o. Karlovac, a investitori su Hrvatske vode Zagreb i resorno ministarstvo Republike Hrvatske. U ovoj izgradnji također sudjeluje i Komunalac d.o.o. Otočac, a u vidu participiranja pri plaćanju svih troškova oko carine za cijevi te eventualnih šteta pri izgradnji.

Komunalac d.o.o. Otočac se zahvaljuje svim vlasnicima katastarskih čestica kroz koje prolazi vodovod na dosadašnjoj i daljnjoj suradnji!

I.B.