Tehnički kvar uzrokovao prekid rada šaltera u Policijskoj postaji Otočac

Zbog neočekivanog kvara na telekomunikacijskom kabelu na području Otočca, došlo je do prekida rada šaltera upravnih poslova u Policijskoj postaji Otočac. Ovaj kvar je također uzrokovao prekid telekomunikacijskog prometa s postajom, što otežava komunikaciju s građanima i obradu upravnih zahtjeva.

Trenutno nije moguće odrediti kada će kvar biti otklonjen, te kada će se rad šaltera i telekomunikacijske usluge ponovno uspostaviti. Policijska postaja Otočac zahvaljuje građanima na razumijevanju i strpljenju dok se problem ne riješi.

Nastavak ispod oglasa

Za sve hitne slučajeve i upite, građani se mogu obratiti Policijskoj upravi Ličko-senjskoj putem telefona na broj 192 ili putem e-mail adrese licko-senjska@policija.hr.

L. O.