U Brinju produljen rok za prijavu štete

Dugotrajna suša uzrokovala je velike štete na poljoprivrednim kulturama diljem Like, ali je stanje izrazito teško na području Gospića i Brinje. Stoga je župan dr. Darko Milinović 22. kolovoza proglasio stanje elementarne nepogode za Grad Gospić i Općinu Brinje, gdje se već započelo sa prikupljanjem prijava za nastalu štetu.

U Općini Brinje rok za prijavu nastale štete  od suše je produljen do  15.  rujna, do kada poljoprivrednici mogu izvršiti prijavu šteta u prostorijama  Općine Brinje svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 18 sati.

M.S.