U Senju održana radionica „Fenomen senjske bure – bura kao prepoznatljiv brend Grada Senja“

„Fenomen senjske bure – bura kao prepoznatljiv brend Grada Senja“ naziv je radionice koju je s ciljem osmišljavanja kako iskoristiti buru u gospodarskom i turističkom pogledu organizirala senjska Udruga za bolju kvalitetu življenja u zajednici „Senj 21“.
Svjesni smo mana bure, ali i izazova koje bura nudi i specifičnosti Senja s burom kao posebne turističke destinacije. Bura je ovdje stoljećima i od nje se ne može pobjeći i do sada je bila poznata samo u lošem kontekstu, ali hajdemo se s burom sprijateljiti i ponuditi nove atraktivnosti koje ona nudi.“, rekao je predsjednik Udruge „Senj 21“i zamjenik Gradonačelnika Miroslav Prpić, dr.med.

Da je ova radionica prilog već započetoj aktivnosti Grada Senja o stvaranju brenda bure istaknuo je i Gradonačelnik Darko Nekić, prof:

Nastavak ispod oglasa

“Želimo iskoristiti brend senjske bure o kojoj se danas govori samo u negativnom smislu. Prvi korak biti će osmišljavanje muzeja bure , kao nova turistička ponuda koju ćemo osmisliti u suradnji sa stručnjacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, a prostor za muzej već je spreman u obnovljenoj kuli Lipica u gradskim zidinama. Osim toga na točki gdje bura najsnažnije puše, a to je tvrđava Nehaj, postaviti ćemo mjerač bure , a očitavao bi se u samom centru grada , kako bismo znali kolika je odista njena snaga u određenom momentu jer takve podatke radi položaja meteorološke stanice danas nemamo. Treća faza bure kao brenda bilo bi postavljanje orgulja na buru. Grad Senj je u okviru svojih mogućnosti spreman financirati ovaj projekt. Vjerujemo i u razumijevanje nadležnih ministarstva,te fondova Europske unije.“, rekao je Nekić.

Niz statističkih podataka o senjskoj buri, vrstama bure i njenim čudima sa stručnog aspekta iznesao je i naš poznati meteorolog mr. Milan Sijerković, ujedno i autor knjige o buri „Sunce grije, bura vije“, dok je o buri na moru i jedrenju govorio Nikola Pleša dipl.ing, s posebnim osvrtom na Senjsku jedriličarsku regatu ,dugogodišnji projekt koji „koristi“ senjsku buru, a radionicu je svojim nadahnutim stihovima o buri „začinio“ i senjski književnik Krešimir Stanišić.

U raspravi koju je kao moderator vodio Dragan Žunić moglo se je čuti kako je bura već značajno iskorištena u gospodarskom smislu jer je u zaleđu Senja izgrađen najveći vjetropark u ovom dijelu Europe, a poželjno je i jedan drugi vid bure istaknuti i u turističkom smislu jer turizam odavno nije samo sunce i more.

Najavljeno je i kako je ova radionica tek jedna u nizu, jer će uskoro biti riječi i o buri sa zdravstvenog aspekta, a Udruga Senj 21 uskoro će tiskati i turistički prospekt o fenomenu bure u Senju . S tim u svezi riječi zahvale upućene su Gradu Senju i Ministarstvu turizma koji sufinanciraju ovaj projekt Udruge „Senj 21“.

A.P.