Uspostavljena Policijska kapelanija u Gospiću – vlč. Ivan Blaževac

4

Rođen je 3. siječnja 1984. u Slavonskom Brodu, od oca Franje i majke Reze rođ. Burić. Osnovnu školu pohađao je u rodnome gradu, kao i Franjevačku klasičnu gimnaziju. Maturirao je godine 2002., nakon čega kao svećenički kandidat upisuje Teologiju u Đakovu (danas Katolički bogoslovni fakultet). Diplomirao je 2007. godine s temom diplomskog rada: Govor o anđelima i demonima u Starom zavjetu. Za đakona je zaređen 4. studenoga 2007. u Đakovu, a đakonsku praksu imao je u župi Svih Svetih u Đakovu i u Biskupskom ordinarijatu u Đakovu. Za mladomisničko geslo izabrao je riječi Psalma 91.:

Anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim! (Ps 91, 11).
Mlada misu je imao u rodnoj  Župi Gospe od Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, 6. srpnja 2008.  Prve tri godine svećeništva proveo je u Vinkovcima u župi sv. Euzebija i Poliona, stekavši mnogobrojna iskustva u pastoralu župe, na vlastitu želju, nadbiskup mons. dr. sc  Marin Srakić mu je dopustio da daljnje svećeničko djelovanje nastavi kao kapelan Vojnog Ordinarijata. Dekretom Vojnog biskupa mons. Juraja Jezerinca od 1. rujna 2011. postaje Policijskim kapelanom, kapelanije „sv. Hrvatski mučenici“  i duhovnim poslužiteljem  vojarne  „Eugen Kvaternik“ ovdje u Gospiću.Želimo mu mnogo Božjeg blagoslova u njegovom djelovanju u Gospiću.