ŽK Otočac na sajmu „FIETS EN WANDELBEURS 2011“ u Amsterdamu

11

ŽK Otočac organizira predstavljanje gospodarstva Ličko-senjske županije na sajmu FIETS EN WANDELBEURS u Amsterdamu, Nizozemska u razdoblju od 26. do 27. veljače 2011. godine
Predstavljanje je koncipirano tako da su suizlagači ŽK Otočac, TZ Ličko-senjske županije i TZ općine Plitvička jezera.

U okviru zakupljenog izložbenog prostora biti će predstavljena ponuda 9 subjekata koji u svojoj ponudi razvijaju programe aktivnog odmora u Ličko-senjskoj županiji : TZ Ličko-senjske županije ; TZ grada Otočca ; TZ općine Plitvička jezera ; NP Plitvička jezera ; NP Sjeverni Velebit ; Park prirode Velebit ; BK Barkan-Otočac ; TA Adria Velebitica ; Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda

Oglas

/ bib /