1. ožujka Međunarodni dan civilne zaštite

0

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH obilježava se 1. ožujka, na datum kada je 1972. stupio na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, a dan nakon toga počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu.

Civilna zaštita u svijetu i u Hrvatskoj oblik je organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela, jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša, a zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi.

Oglas

Prva Škola civilne zaštite otvorena je 1938. u Zagrebu, a sada je u njoj Institut za medicinska istraživanja, dok je na mjestu nekadašnjeg vatrogasnog poligona i spremišta Škole smješteno je Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Podsjeća se da su zahvaljujući “učinkovitom djelovanju, hrabrosti i požrtvovnosti” pripadnici civilne zaštite u vrijeme Domovinskog rata pridonijeli da stradavanje civilnog stanovništva od ratnih razaranja bude što manje.

Čestitamo im njihov dan.

/ bib /