10 Izložba paške ovce i paškog sira

0

U sklopu Dana paške ovce i paškog sira održana je 10. jubilarna manifestacija Izložba paške ovce i paškog sira.
Organizatori manifestacije su:
Hrvatska poljoprivredna agencija, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Udruga uzgajivača paške ovce Kolan, Udruga uzgajivača paške ovce i proizvođača paškog sira »Zaglava« iz Novalje te Udruga uzgajivača paške ovce »Rogujica« iz Paga.
Pokrovitelji su:
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH, Zadarska županija, Ličko-senjska županija, Grad Novalja, Općina Kolan, Grad Pag, Turistička zajednica Grada Paga, Turistička zajednica Grada Novalje te Turistička zajednica Ličko-senjske županije.

Oglas

H.J./Novalja