13.redovita sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

11

Gradsko vijeće Grada Otočca u petak, 07. listopada 2011. godine održalo je 13. redovnu sjednicu na kojoj je osim aktualnog sata razmatrano 7. točaka dnevnog reda.

Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa 12. Sjednice G.v.G.O. na koji nije bilo primjedbi,razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za prvih 6 mjeseci 2011. godine- točku dnevnog reda je obrazložio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca i prihvaćena je jednoglasno,

Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otočca za prvih 6 mjeseci 2011.- točku je obrazložio Gradonačelnik Grada Otočca Mario Barković, vijećnici nisu imali primjedbi na Izvješće i isto je jednoglasno prihvaćeno,

Razmatranje Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Otočca u 2010. godini- vijećnici nisu imali primjedbi i Izvješće je jednoglasno prihvaćeno,

Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka- točku dnevnog reda su obrazložili Gradonačelnik i pročelnik JUO, vijećnici nisu imali primjedbi i ista je prihvaćena jednoglasno,

Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone- točku su obrazložili Gradonačelnik i pročelnik JUO, vijećnici nisu imali primjedbi i Odluku su jednoglasno prihvatili za razliku od Prijedloga odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi- kod glasovanja za ovu točku, jedna je vijećnica bila suzdržana.

Kako je i uobičajeno, pod točkom Aktualni sat vijećnici su postavljali pitanja iz nadležnosti Grada Otočca, tako je prvi pitanje postavio vijećnik Željko Kranjčević kojeg je kao predsjednika Udruge osoba sa invaliditetom zanimalo kad će ta udruga dobiti prostoriju na korištenje u zgradi Multimedijalnog centra u Ulici Bana J. Jelačića 16, na to pitanje je Gradonačelnik Barković odgovorio da već u ponedjeljak, 10. 10. 2011. godine, gospodin Kranjčević može otići pogledati prostoriju koja se nudi Udruzi osoba sa invaliditetom. Odgovarajući vijećniku Kranjčeviću, Gradonačelnik je naglasio da će se na 1. katu zgrade MMC smjestiti JU Narodna knjižnica Otočac čime će biti zadovoljeni knjižničarski standardi, a za uređenje potkrovlja iste zgrade gdje bi se smjestile ostale udruge koje djeluju na području Grada Otočca, treba izdvojiti još 1.800.000,00 kn.

Vijećnik Milan Tomaić je postavio četiri pitanja i to: Zašto je mrtvačnica u Sincu u derutnom stanju; – Što je sa izgradnjom mrtvačnice u Poljicima; – Problem nejasnih računa za komunalne usluge; – Da li je HNS-LD još u koaliciji sa HDZ u Gradu Otočcu?

Na prva tri pitanja odgovorio je Gradonačelnik, a na posljednje postavljeno pitanje odgovor je dala predsjednica Gradskog vijeća Grada Otočca gđa. Slavka Bogdanić.

Gradonačelnik je u svezi pitanja mrtvačnice u Sincu odgovorio da je takvo stanje posljedica loše izvedenih radova od strane izvođača i činjenica je da još od 2007. godine nije izvršena primopredaja, dakle izvođač radova je u obvezi sanirati nedostatke. Isti je takav problem i sa mrtvačnicama u Prozoru i Kompolju.

U svezi proširenja groblja u Poljicima, Gradonačelnik je odgovorio da je sačinjena projektna dokumentacija, objavljen javni natječaj, donesena je Odluka o odabiru izvođača radova i sačinjen je prijedlog ugovora, uskoro će se započeti sa radovima koji će biti dovršeni u sljedećoj godini.

Glede računa za komunalne usluge (voda, smeće, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) Gradonačelnik je objasnio razlog povećanja odnosno uvođenja pojedinih stavki u račun za komunalne usluge, s čim vijećnik Tomaić nije bio u potpunosti zadovoljan i zatražio je da mu se na postavljeno pitanje dostavi odgovor u pisanom obliku, na što su Gradonačelnik i predsjednica Gradskog vijeća predložili vijećniku da dostavi konkretan račun za komunalne usluge i da će mu se isti obrazložiti u pisanom obliku.

Na pitanje da li su u Otočcu još u koaliciji HNS-LD i HDZ, predsjednica Gradskog vijeća Grada Otočca odgovorila je da su još uvijek u koaliciji.

GO/MO