17. Smotra folkora „Otočac 2016“

0

Smotra okuplja gotovo sve folklorne skupine Ličko-senjske županije i jedina je manifestacija te vrste na području čitave županije. Dvodnevnog je trajanja, s izborom naljbolje ženske i muške narodne nošnje prvog dana Smotre (petak, 17. lipnja) i glavnim programom Smotre s mimohodom i nastupima 19 folklornih skupina drugog dana Smotre (subota, 18. lipnja). Smotru prati i stručno povjerenstvo koje odabire predstavnike za sudjelovanje na drugim istaknutim folklornim manifestacijama unutar Hrvatske. Smotra okuplja oko 750 izvođača i više od 2000 posjetitelja.
U petak navečer u 20,00 sati održat će se izbor najljepše djevojke u narodnoj nošnji i najoriginalnije muške narodne nošnje s područja Ličko-senjske županije a natjecat će se HKUD ”LIKA” LIČKI OSIK, KUD ”DANGUBICE” KUTEREVO, HKUD ”ŠIROKA KULA” LIČKI OSIK, HKUD ”PERUŠIĆ” PERUŠIĆ, KUD ”LIPA” SINAC, FD ”OTOČAC” GPOU-a OTOČAC, KUD ”KRALJICA KATARINA” DONJI LAPAC. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će MVS „SINOVI ATARA“ Zagreb.
U subotu je u programu prijem predstavnika folklornih skupina kod gradonačelnika, potom u 17,00 sati svečani mimohod, te u 17,45 svečano otvaranje Smotre folklora Otočac 2016, na kojem će se predstaviti: HRVATSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”KORENICA” K O R E N I C A, HRVATSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”PERUŠIĆ” P E R U Š I Ć, KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”DANGUBICE” K U T E R E V O, HRVATSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”ŠIROKA KULA” L I Č K I O S I K, KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”VIVODINA” V I V O D I N A, HRVATSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”LIKA” L I Č K I O S I K, KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”LIPA SINAC 1923” S I N A C, FOLKLORNA SKUPINA ”VELEBIT” D O NJ E P A Z A R I Š T E, KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”BRINJE” B R I NJ E, HRVATSKA VOKALNA SKUPINA ”KORIJENI” CHICAGO, SAD, KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”KRALJICA KATARINA” D O NJ I L A P A C, FOLKLORNI ANSAMBL ”DR. ANTE STARČEVIĆ” G O S P I Ć, KULTURNO-UMJETNIČKA UDRUGA ”GACKA” L I Č K O L E Š Ć E, KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ”SVETI IVAN GLAVOSJEK” DONJE RAŠTANE, FOLKLORNO DRUŠTVO ”OTOČAC” GPOU-a O T O Č A C, LIČKA IZVORNA SKUPINA ”PLJEŠEVICA” Z A G R E B, POKLADNA UDRUGA ”DEDI” D O NJ I K O S I NJ, MUŠKI VOKALNI SASTAV ”SINOVI ATARA” Z A G R E B.
U večernjim satima bit će upriličen koncert TS „Mirakul“.
Dražen Prša