21. ožujak – Međunarodni dan šuma

0

Međunarodni dan šuma obilježava se, kao službeni UN-ov dan, od 2013. godine da bi se ukazalo na značaj šuma i istakle brojne koristi koje čovječanstvo ima od njih. Šume su neprocjenjivo i nezamjenjivo blago planeta Zemlje. Njihova je uloga ključna u opstanku svih organizama na našem planetu, pa tako i svih nas. Smatraju se „plućima svijeta“ jer proizvode kisik koji omogućava život. Smanjenjem ukupne površine šuma na našem planetu, bilo da je riječ o lošem gospodarenju čovjeka, požarima, poplavama ili nekim drugim uzrocima, dovodi se do opasnosti promjene opće klime, pa tako i opstanka ljudskog roda.
Kao prilog obilježavanju Međunarodnog dana šuma, predstavljen je novi stručni vodič po Nacionalnom parku pod nazivom Od sjemenke do ploda – Vodič kroz svijet drveća i grmlja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Autori vodiča su dr. sc. Dario Kremer, voditelj Farmaceutskog botaničkog vrta ˝Fran Kušan˝ Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Irena Krušić Tomaić, stručna savjetnica – šumarica u NP Sjeverni Velebit. Knjiga predstavlja stručni vodič kroz floru drvenastih biljnih vrsta, njih ukupno 119, koje rastu na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Vodič je napisan tako da se njime mogu služiti dobri poznavatelji biljnog svijeta, ali i oni koji se s drvenastim biljkama tek usputno susreću. Vodič se može nabaviti u Upravi Parka.
Dražen Prša