Ajmo u vrtić

0

Iz dječjeg vrtića „Ciciban“ u Otočcu uputili su poziv roditeljima koji imaju namjeru upisati djecu u vrtić za pedagoškoj godini 2016./17., da podnesu zahtjev za upis uz dokumentaciju od 02. do 31. Svibnja 2016. godine u upravu vrtića.
Sve što je potrebno za upis može se naći na internet stranicama dječjeg vrtića Ciciban ili informirati u vrtiću. Uz zahtjev za upis djeteta roditelji trebaju priložiti rodni list i domovnicu djeteta, uvjerenje o prebivalištu roditelja ili presliku osobne iskaznice i potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave za upis).
Inače, u vrtiću se provodi redovni 10-satni program, a od pedagoške 2014./15. godine i poludnevni 5-satni program integriran u redovni program, kojima se obuhvaćaju sva područja razvoja predškolskog djeteta. Programi se temelje na humanističko – razvojnoj koncepciji ranog odgoja i obrazovanja. Njima se potiče cjelovit razvoj djeteta, odnosno zadovoljavaju osnovne djetetove potrebe (socio-emocionalne, spoznajne, komunikacijske i tjelesne). Namjera programa je podupirati kvalitetu života uopće. Pri tome valja istaknuti brigu o zdravoj prehrani, vlastitom tijelu i higijeni, sportu kao preduvjetu zdravlja. Također podupiremo stalan kontakt sa prirodom, zdrav način života i posebnosti kraja u kojem živimo. Upoznajemo djecu sa kulturnom baštinom i pobuđujemo razvoj svijesti o očuvanju okoliša u našoj Gackoj dolini.
Djeca imaju mogućnost pohađanja tečaja engleskog jezika. Program je odobren i verificiran pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa. Engleski jezik provodi odgojiteljica predškolske djece osposobljena za provođenje programa. Pri vrtiću Ciciban organiziran je program pred škole kojim su obuhvaćena djeca koja ne pohađaju vrtić. Program pred škole se organizira tijekom proljeća pri vrtiću i područnim školama. Provode ga odgajatelji i učitelji razredne nastave.
Dražen Prša