Akcija pošumljavanja Brinje 2012.

0

U suradnji sa Šumarijom Brinje učenici Srednje škole Otočac odradili su pošumljavanje i popunjavanje neobraslog šumskog zemljišta u gospodarskoj jedinici Bitoraj-Ivakuša,odjel 4 c. Već niz godina učenici šumarski tehničari polaze na pošumljavanje u sklopu svoje terenske nastave.

Tako su sada učenici 2., 3. i 4. razreda zanimanja šumarski tehničar, zajedno s djelatnicima šumarije, u tri dana posadili 7 tisuća sadnica smreke. Pod stručnim nadzorom voditelja dipl.ing.šumarstva Karla Oršanića i profesora, dipl.ing. Edija Šopa, dipl.ing. Ive Abramović i dipl.ing. Augustina Jelušića radilo se od 8 do 13 sati. Sadila se smreka 2+2 u starosti od 2 godine.
Sjeme tih sadnica provelo je dvije godine u sijalištu, zatim dvije godine u rastilištu, da bi ih učenici u ovoj akciji zasadili. Pošumljavalo se i popunjavalo u sastojini bukove panjače s ostalom tvrdom bjelogoricom. Iako se radi o krškom terenu, smreci odgovara tako kiselo tlo pa se nadamo da će obavljeno pošumljavanje biti uspješno.
Upravitelj šumarije Brinje dipl.ing.šumarstva Boško Uzelac izrazio je želju da se ovakva vrsta suradnje nastavi i sljedeće godine. Raduje nas što smo šumsko-uzgojnim radovima doprinijeli obnovi i obogaćivanju navedene sastojine te ćemo u sličnim korisnim akcijama rado sudjelovati i dalje.

Oglas

Marina Šepac/Foto: E.Š.