Akcija za veći vozački bon-ton

0

Policijska uprava ličko-senjska u suradnji sa Vijećima za prevenciju Grada Gospića, Općina Perušić i Brinje organizirala je tijekom kolovoza  na području policijskih postaja Gospić i Otočac preventivnu akciju „Dan ljubaznosti u prometu“. Tijekom akcije pripadnici prometne jedinice mladeži promatrali su ponašanje vozača i reakcije pješaka na postupke vozača, a ljubaznost kod vozača očitovala se tako da su se trebali zaustaviti ispred pješačkih prijelaza i rukom dati znak pješacima da prijeđu preko prijelaza, što je značilo: „Ja sam vas vidjela/vidio, izvolite, prijeđite cestu.“

Za vrijeme akcije bilježene su registracijske oznake savjesnih vozača, nakon čega je Povjerenstvo u navedenim policijskim postajama odabralo po jednog vozača koji će biti prigodno nagrađeni tijekom prijema u PU ličko-senjskoj sutra, 21. prosinca. Ova akcija je dio nacionalnog programa s ciljem ukazivanja na potrebu tolerantnijih odnosa između vozača i pješaka, potrebu poticanja vozača da poštuju prava pješaka, kao i  podizanja razine prometne kulture kod svih sudionika u prometu.

PULS/L. O.