Ambrozija, štetočina koja preplavljuje svijet

0

Čovjek na sve načine nastoji sačuvati i raširiti populacije biljaka i drveća. Svih vrsta, osim ambrozije koja je unatoč lošoj reputaciji dobila svoj međunarodni dan, 24. lipnja. Ambrozija Ambrosia artemisiifolia jedna je od najgorih invazivnih stranih korovnih biljaka, danas rasprostranjena gotovo diljem svijeta. Njezina invazivnost očituje se nizom štetnih utjecaja na bioraznolikost, usluge ekosustava, zdravlje ljudi i gospodarstvo.

Da bi se skrenula pozornost na potrebu pravovremenog suzbijanja, prve ljetne subote obilježava se Međunarodni dan ambrozije. U to vrijeme biljka je u ranom vegetacijskom stadiju i pruža dovoljno vremena za edukaciju, pokretanje i priključivanje aktivnostima prije cvatnje. U Hrvatskoj je široko rasprostranjena i nalazi se na Popisu stranih invazivnih vrsta.

Ova „zelena napast“ nije mimoišla niti  Nacionalni park Plitvička Jezera, na staništima koja su pod utjecajem čovjeka (uz ceste, putove, na obradivim i zapuštenim površinama), pronašla je i pronalazi svoje mjesto potiskujući vrste koje prirodno dolaze na takvim staništima. Ovo je zato jedinstvena situacija u kojoj NP Plitvička jezera poziva na uništavanje jedne biljne vrste. –Treba ih uništavati na manjim površinama u osobnom vlasništvu, bilježiti i dojavljivati sve uočene  površine obrasle ambrozijom, stoji u pozivu ove Javne ustanove.

L.O.