Apel DUZS: Poštujte propise o spaljivanju korova!

0

Pri zahvaćanju površina trave, makije i niskog raslinja požari prouzroče velike materijalne štete na biljnom pokrovu, a kao takvi predstavljaju potencijalnu opasnost za šumska bogatstva, imovinu i ljudske živote. Za gašenje takvih požara potrebno angažiranje značajnih vatrogasnih snaga.

Stoga, apeliramo na građane da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, kao i kod spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije (Županijski glasnik br. 7/10). Za nepridržavanje navedene Odluke propisane su novčane kazne koje se prema člancima 12., 13. i 14. kreću od 500,00 do 10.000,00 kuna.

Ukoliko bi zbog nepridržavanja ove Odluke nastale štetne posljedice po život ili imovinu većih razmjera to bi predstavljalo KAZNENA DJELA opisana u čl. 263. i 271. Kaznenog zakona za koje je predviđena kazna zatvora i do 10 godina.

Osoba koja spaljuje korov i pali vatru na otvorenom prostoru dužna je obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu , Dobrovoljno vatrogasno društva na svom području ,  ili Županijski centar 112 – Gospić (tel.112)  i pritom  navesti:

– podatke o vremenu i mjestu paljenja;
– naziv i veličinu površine paljenja;
– broj osoba koje će obavljati paljenje i osiguranje;
– opis tvari koja će se spaljivati;
– preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme paljenja;
– osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje.

Kada se dobije suglasnost od navedenih službi može se vršiti spaljivanje.     Da bi se dobilo odobrenje za spaljivanje biljnog otpada potrebno je poduzeti i preventivne mjere kako se vatra ne  bi proširila na druge površine ili objekte.

Važno je da:

– tvari koje se spaljuju budu smještene na dovoljnoj udaljenosti od vodova električne energije,  javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih, građevinskih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti;

– oko mjesta paljenja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje 3 metra;

– ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara;

– uz mjesto loženja potrebno je osigurati i postaviti priručna sredstva za gašenje (lopata, metlanica, grablje, voda i dr.), a količina i broj istih mora odgovarati količini tvari i veličini površine koja se spaljuje;

– paliti kada je mirno vrijeme.

      Sve informacije o neovlaštenom paljenju potrebno je prijaviti nadležnoj policijskoj postaji na telefonski broj 192.

U VREMENSKOM RAZDOBLJU OD 01. LIPNJA DO 30. RUJNA, TE U RAZDOBLJIMA KADA JE NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE PROGLAŠENA VELIKA I VRLO VELIKA OPASNOST OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU, ZABRANJENO JE SVAKO PALJENJE VATRE I DRVENOG UGLJENA NA OTVORENOM PROSTORU.

                    193                                  192                                            112

ŽUPANIJSKI VATROGASNI                  NAČELNIK                                   PROČELNIK

          ZAPOVJEDNIK                             PULS GOSPIĆ                             PUZS GOSPIĆ

         Ivica Radošević, v.r                      Željko  Jurković, v.r                         Joso Živković, v.r