Arheološka istraživanja oko župnog stana u Otočcu

5

Prošlog  ponedjeljka, 21. lipnja o.g. započeli su radovi na iskapanju drenažnog kanala oko župnog stana u Otočcu.

U ljeti 2008. na istom župnom stanu otucana je dotrajala žbuka, stavljana nova koja s dodatnim profilacijama, probijanje novih prozora, te postavljena sva nova stolaraija.

Oglas

Budući se tog ljeta nije dospijelo a niti je bilo sredstava izostalo je postavljanje drenaže oko ovog objekta. Stoga se nije uređivao niti polčnik i cikl oko zgrade.  Po dovršenju iskrapanja bit će vidljivo imali kakvih zidova u okruženju župnog stana koji bi upućivali na prijašnje, starije građivine na ovom području.

Arheološki nazor vrši mr.sc. Tatjana  Kolak viša kustosica – Muzej “Lika” iz Gospića.

I.B.