Bag 2010

Dana 02. lipnja 2010. g. u Karlobagu održati će se zajednička vježba u službi zaštite i spašavanja. Cilj vježbe je praktičnim radom na terenu ocijeniti organiziranost, uvježbanost i funkcioniranje svake od  interventnih službi pojedinačno, kao i usklađenost i koordinacija svih segmenata koji u vježbi sudjeluju.

A u istoj sudjeluju:

Nastavak ispod oglasa

– Stožer zaštite i spašavanja Općine Karlobag,

– PUZS (Županijski centar 112 i Odjel za PPN),

– Policijska uprava Ličko- senjska ,  PP Karlobag,

– DVD „Bag“,

– Dom zdravlja Gospić – hitna medicinska pomoć,

– Ambulanta Karlobag,

– Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić,

– Opća bolnica Gospić,

– Gradska organizacija Crvenog križa Gospić,

– Lika ceste,

– DC 112.

Organizator je Općina Karlobag – Stožer zaštite i spašavanja.

H.J.