Biskupijski susret mežnara i sakristana

0

Danas 12. ožujka u Otočcu, u dvorani Pastoralnog centra s početkom u 10,00 sati u Otočcu održan je biskupijski susret sakristana i mežnara. Na istom se okupilo dvadesetak suradnika i dva župnika . Primjećeno je da su izostali pojedini cijeli dekanati sa svojim župnicima i suradnicima.

Predavanje na temu «Mežnar-neka i danas» održao je prof. dr. Milan Šimunović, a domaćim mons.mr.Tomislav Šporčić generalni vikar biskupije upoznao je mežnare s skorim papinim dolaskom u RH, štampanim letkom za tu prigodu, korizmenim hodočašćem dekanata u katedralu u Gospiću .

Zatim je slijedila rasprava i donošenje zaključaka.

/ bib /