“BMK” i “Točka na i” predstavili su “JA SAM.”

0

U Kulturno Informativnom Centru Gospić, javnoj ustanovi za kulturu u petak, 30. studenog u 19.00 h održana je predstava “Ja sam…” u organizaciji Umjetničke organizacije Točka na i te Organizacije mladih Status: M.

Prije same predstave 10 mladića iz Budi muško klubova obratili su se posjetiteljima informirajući ih o svojim aktivnostima i Forumu pravih muškaraca.

Oglas

Forumu pravih muškaraca mogli su se priključiti i posjetitelji, potpisom Deklaracije pravih muškaraca protiv nasilja nad ženama. Nakon čega je uslijedila edukativna predstava koja na zabavan način govori o mladima. Predstava je namijenjena srednjoškolcima. Alkohol i ostale droge, društvo, zabava, nasilje, vršnjački pritisak, samo su neke od tema koje se vjerno prikazuju u predstavi.

Glumci: Kristijan Ćubela, Mateo Žuna, Dino Koren te Nela Kreš i Andreja Črljenec

Predstavu je režirala Iva Srnec u suradnji s dramaturginjom Ivanom Gudelj. Iva Srnec je dramska pedagoginja i redateljica te jedna od osnivačica Točke na i, umjetničke organizacije koja se bavi pripremanjem i izvođenjem kazališnih predstava, te edukativnih dramskih seminara i radionica.

L.O./KIC