Čestitamo našim majkama njihov dan !

0

Majke u 47 zemalja svijeta slave svoj dan druge nedjelje u svibnju. Majčin dan je tu da nas podsjeti na našu dužnost prije nego bude prekasno. Nakana ovoga dana jest da aktivnije razmišljamo o našim dragim majkama. Da riječima, darovima, djelima, osjećajima, i na sve druge moguće načine udovoljimo majci i usrećujemo je svakog dana, trajno imajući na umu Majčin dan.

Ako niste kod kuće, pišite majci često, recite joj nekoliko lijepih riječi, pohvala, i recite joj koliko je volite. Majčina ljubav je nova svaki dan….

Oglas

U ovom mjesecu svibnju pred našim vjerničkim očima uzdiže se lik Prve žene i majke svijeta – naše Gospe, koja je uzor i nadahnuće svakoj kršćanskoj ženi i majci.

Čestitamo našim majkama ovaj njihov Dan, i upravljamo svoje molitve za njih da časno izvrše svoju uzvišenu majčinsku zadaću, a našim pokojnim majkama neka Gospodin naplati svu ljubav i žrtvu koju su uložili u naš život!

bib