Cvjetni Otočac

Grad Otočac ušao je u ljetne dane obogaćen sa oko 6500 ljetnih sadnica koje će cvjetati i rasti tijekom ljetnih mjeseci sve do kasnih jesenskih dana. Za raznolikost cvjetnih gredica zaslužne su brojne vrste živopisnih boja: tagetes, salvia, ageratum, cineraria, lobelia, pelargonia, begonia, ivančice i dr. U centru grada, osim već postojećih površina za sadnju, ove je godine uređeno i još osam novih površina. Gotovo su sve one smještene na najeksponiranijim lokacijama gradskog centra gdje je velika cirkulacija pješačkog i automobilskog prometa.

Prilikom uređivanja cvjetnih gredica po prvi puta u Otočcu inetrgrirani su i motivi koji simboliziraju grad Otočac i Gacku dolinu izvedeni od biljnog materijala. Tako je uzet motiv toka rijeke Gacke pri čemu je iskorištena skulptura kamenog mosta kao element cvjetne gredice u obliku rijeke načinjene od plavih ageratuma.

Nastavak ispod oglasa

Fred