Danas redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

0

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gospića Petar Radošević najavio je za danas 21. po redu sjednicu ovoga tijela. Nakon Aktualnog sata, na rasporedu je razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2016. godinu, zatim razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića,razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2015. godinu, kao i mnoge odluke vezane uz statuse nekretnina na području Grada Gospića. Sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića započet će u 16.30 sati.

L. O.