Danas završava popis stanovništva

0


Terenski dio Popisa stanovništva, kućanstava i stanova, nakon četiri tjedna provedbe, završava danas, 28. travnja, a prvi rezultati popisa i nova demografska slika Hrvatske trebali biti poznati do 30. lipnja ove godine.

U protekla četiri tjedna oko 13.000 popisivača i 2000 kontrolora popisivalo je na terenu hrvatske državljane, strane državljane i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Hrvatskoj, a obradom prikupljenih podataka u iduća dva mjeseca utvrdit će se broj i teritorijalni raspored stanovništva na području cijele države kao i osnovna demografska, etnička, obrazovna ekonomska, migracijska i druga obilježja.

Oglas

Bit će poznat i broj kućanstava, obitelji i njihove karakteristike, podaci o stambenom fondu, opremljenosti i starosti zgrada, ali i informatička pismenost stanovništva te brojnost bračnih, izvanbračnih ili istospolnih zajednica. Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje u Hrvatskoj, a provodi se redovito u desetogodišnjim razmacima od 1961. s ciljem prikupljanja podataka za provedbu gospodarskih i socijalno-razvojnih projekata te znanstvenih istraživanja.

Po procjenama, ovogodišnji će popis stajati 174,9 milijuna kuna i bit će 33 milijuna skuplji od prethodnog popisa 2001. godine. Državni zavod za statistiku (DZS) u troškovima sudjeluje sa 161 milijun kuna, dok je 13,9 milijuna kuna namijenjeno Državnoj geodetskoj upravi. Ukupna svota od 174,9 milijuna kuna trebala bi se podmiriti iz državnog proračuna i to u razdoblju od 2011. do 2013., s tim da će se najveći dio, kako je planirano, osigurati ove godine.

Sudjelovanje građana u popisu i ove je godine bilo obvezno, a za odbijanje davanja podataka, kao i za netočne ili nepotpune podatke, predviđena je novčana kazna do 800 kuna. Ove godine Popisom nisu bile obuhvaćene osobe koje su iz Hrvatske odsutne dulje od jedne godine, studenti koji studiraju u inozemstvu, kao ni osobe s boravištem u Hrvatskoj kraćim od jedne godine koji ne namjeravaju dulje od toga ostati u RH.

Izostavljeno je i diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, predstavnici međunarodnih organizacija i tijela te članovi njihovih obitelji koji s njima borave u Hrvatskoj. Privatnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o službenoj statistici te se oni mogu koristiti isključivo u statističke svrhe.

Prema zadnjem popisu iz 2001., Hrvatska je imala 4.437.460 stanovnika, od toga 2.135.900 muškaraca i 2.301.560 žena. U odnosu na 1991. broj stanovnika bio je manji 2,9 posto, smanjen je i broj privatnih kućanstava, dok je porastao broj stanova. Za zadnjeg popisa stanovništva Hrvatska nije imala niti jedan milijunski grad.

Zagreb sa svojim naseljima imao je 770.058 stanovnika, drugi po veličini bio je Split sa 187.599 stanovnika, slijedili su Rijeka sa 143.817 te Osijek sa 114.031 stanovnikom.

h/bib