„Decentralizacija i darivanje državnih nekretnina jedinicama lokalne samouprave“

0

Prijedlogom izmjena Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, HNS predlaže jedan od koraka prave i istinske decentralizacije. Radi se o decentralizaciji funkcija i ovlasti u svrhu bržeg i boljeg raspolaganja imovinom. Stoga vjerujemo da nema razloga da državna vlast ne podrži ovaj zakon iz razloga jer bi on podigao efikasnost rada državne i lokalne samouprave. Prijedlogom izmjena zakona koji je HNS uputio u redovnu saborsku proceduru, želi se omogućiti darivanje državnih nekretnina jedinicama lokalne samouprave, a uslijed čega bi se doprinijelo učinkovitijem i transparentnijem upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a ujedno i gospodarskom i socijalnom napretku, te razvoju svih krajeva.
U državnom vlasništvu još uvijek postoji velik broj nekretnina koje se ne koriste ili nisu u funkciji pa bi se decentralizacijom sustava upravljanja nekretninama i darovanjem istih jedinicama lokalne samouprave izazvao efekt efikasnijeg upravljanja. Prijedlogom je predviđena i mogućnost prodaje nekretnine, i to na način da bi se 40 % prihoda uplaćivalo u Državni proračun na poziciju pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije, dok bi 60% prihoda bilo korišteno kao namjenski prihod za kapitalne investicije na području jedinica lokalne samouprave.
Donošenjem ovog zakona doprinijelo bi se jačanju konkurentnosti jedinica lokalne samouprave i smanjenju lokalnih nejednakosti putem pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije onim jedinicama lokalne samouprave na čijem području se ne nalaze nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. Na taj način bi se dodatno potpomoglo razvoj pojedinih slabije razvijenih jedinica lokalne samouprave, te bi se povećati izgledi za smanjivanje razine njihovog zaostajanja za prosjekom Republike Hrvatske.
Nekretnine koje bi trebale biti predmet darovanja bi prije svega trebale biti one nekretnine koje nisu od posebnog strateškog, gospodarskog i razvojnog interesa za Republiku Hrvatsku i ne odnose se na poljoprivredno zemljište i šume, dok bi jedinice lokalne samouprave bile obavezne predstavničkom tijelu svake godine podnositi Izvješće o provedbi plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu za prethodnu godinu.
Ovim putem pozivamo na suradnju sve čelnike općina i gradova iz Ličko – senjske županije koji tvrde da je nemoguće nešto napraviti da prate pozitivne primjere HNS-ovih načelnika i gradonačelnika, a ovim putem bismo istaknuli primjer gradića Ivanca koji je u devet godina HNS-ovog upravljanja osmislio način rada kojim je privukao sredstva iz europskih fondova i ulagače, uklonio administrativne barijere i posljedično otvorio radna mjesta. Takav način rada rezultirao je da je Ivanec danas najpoželjnija ulagačka mikrodestinacija u Europi kada govorimo o gradovima veličine do 100.000 stanovnika prema Financial Timesu. Napominjemo da je gradonačelnik Ivanca voljan sa svima zainteresiranima podijeliti svoja iskustva…

Dakle potrebno je usuglasiti strategiju kratkoročnog i dugoročnog gospodarskog oporavka i razvitka cijele Republike Hrvatske, a samim time i Ličko – senjske županije, a ovim putem pokušavamo uspostaviti zajedničku suradnju svih sa svima, a sve u interesu jedine nam domovine Hrvatske. Naša želja je da doprinesemo boljitku života svih naših sugrađana, te da pomognemo čelnicima općina, gradova i županije da u tome budu što uspješniji.
„Preferencijalno glasovanje na lokalnim izborima“
Nadalje smo mišljenja da bi građani i na lokalnoj razini predstavnička tijela trebali birati imenom i prezimenom. Institut preferencijalnog glasovanja uveden je u hrvatski izborni sustav radi jačeg utjecaja birača na izbor kandidata, osnaživanja povjerenja birača u izbore i poticanja snažnijeg odaziva na izbore. Uvođenje preferencijalnog glasovanja inicirali su sami birači, a dosadašnja praksa u Republici Hrvatskoj je pokazala kako većina građana podržava preferencijalno glasovanje, te da takav način biranja vidi kao iskorak naprijed u demokratskoj praksi.
Klub zastupnika HNS-a u hitnu saborsku proceduru uputio je i prijedlog izmjena Zakona o lokalnim izborima kojima se i na lokalnu razinu predlaže uvođenje sustava preferencijalnog glasovanja.
Ukoliko građani biraju imenom i prezimenom župane, gradonačelnike, načelnike i njihove zamjenike, trebali bi imati istu mogućnost i kada biraju svoje zastupnike odnosno vijećnike na lokalnoj razini.
Takvo glasanje može uspostaviti bolju vezu između kandidata i birača, jer je kandidat i budući vijećnik odgovoran i prema biraču, a ne samo prema političkoj stranci.

Ujedno ovim putem koristimo prigodu da se prisjetimo i povijesnog datuma bitnog za osamostaljenje Republike Hrvatske, a sve iz razloga jer je na današnji dan 30. svibnja 1990. god. održana konstituirajuća sjednica prvog višestranačkog Sabora Republike Hrvatske.

ŽO HNS Ličko-senjske županije
Predsjednik

Ernest Petry, mag. iur.