Delegacija HNS-a Ličko-senjske županije kod Stjepana Mesića

0

Danas je delegacija Županijske organizacije HNS-a iz Ličko-senjske
županije primljena kod bivšeg predsjednika  RH Stjepana Mesića.

Razgovor koji je trebao trajati 45 minuta produžio se na nešto manje od
dva sata, pa su pojedine protokolarne obveze bivšeg predsjednika Mesića bile
poremećene zbog dolaska delegacije iz Ličko-senjske županije.

Oglas

Povod dolasku bila je odluka Predsjedništva ŽO HNS-a Ličko-senjskog da se
bivšem predsjedniku Mesiću dodijeli posebno priznanje za razvoj političke
demokracije na području Ličko-senjske županije.

Stjepan Mesić je bio oduševljen posjetom delegacije i odlukom o dodjeli
priznanja, pa je prigodom posjete evocirao brojne uspomene iz Like. Priznao
da se osjeća LIČANINOM bez obzira što je rođen u Slavoniji, jer prema
njegovim riječima može biti samo ono što su njegovi roditelji.

Lika Online