Dječji maskenbal i Valentinovo „zauzet će“ Perušić

0

U Perušiću doista nikada nije dosadno. Pobrinuli su se za to Turistička zajednica općine Perušić, PP Grabovača, Narodna knjižnica Perušić, Općina Perušić… Ovome nizu priključuje se ove subote i skupina roditelja iz Perušića koji će u Lovačkom domu od 15 sati prirediti Dječji maskenbal. Da bi se veliki i mali što ugodnije osjećali pomoći će im mađioničar.

Već danas počinje ukrašavanje Gradskog parka u centru Perušića povodom Valentinova, a u ovoj akciji posebnu vizuru dobit će područje Ćojluka uz rijeku Liku. Simboli ljubavi bit će istaknuti do konca veljače.

L. O.