Otočac – Djelatnici Komunalca čiste ulice

2

Gotovo cijelo područje užeg centra Grada Otočca  jutros  je očišćeno, ali još jedan dio površina u gradskim kvartovima je pod ledom i snijegom.

Prema Odluci o komunalnom redu Grada Otočca snijeg i led uklanjaju se s javnih površina te krovova zgrada uz javno prometne površine. Dok se snijeg mora ukloniti kada je preko pet centimetara, led se s javnih površina treba uklanjati čim nastane, a s krovova ukoliko prijeti opasnost za prolaznike.

Led na pločnicima ispred privatnih prostora i zgrada trebaju uklanjati vlasnici ili korisnici istih, za ostale javne površine poput kolodvora, parkova, parkirališta te tržnica na malo trebale bi se brinuti pravne osobe koje tim prostorom upravljaju.

Djelatnici Komunalca d.o.o. Otočac  zaduženi su za čišćenje javnih površina, među koje spadaju i pločnici koji nisu ispred zgrada, kuća ili privatnih prostora ili prostora kojim gospodare druge pravne osobe.

(bib)