Do 31. ožujka rok za dostavu izvješća o korištenju državnog zemljišta

Zakupnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  su temeljem članka 38. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu dužni jedinici lokalne samouprave na čijem se područje zemljište nalazi podnijeti Godišnje izvješće o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa. Izvješća se predaju do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

U skladu s navedenim pozivaju se zakupnici temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića da dostave Izvješće o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa za prošlu godinu najkasnije do 31. ožujka 2023. godine u Grad Gospić, Budačka 55.

Nastavak ispod oglasa

Ukoliko ne dostave predmetno Izvješće, temeljem članka 43. stavka 4. točka c, Zakona o poljoprivrednom zemljištu  raskinut će se ugovor o zakupu ako zakupnik ne ostvaruje ciljeve Gospodarskog programa koji čini sastavni dio potpisanog ugovora o zakupu.

L.O.