Dovoljno sirovine za ličke drvoprerađivače

Plan proizvodnje Hrvatskih šuma za 2017., odnosno količina sirovine koja se ove godine smije posjeći, a namijenjena je za preradu u drvnoj industriji iznosi 2.261.824 m3, dok do sada iskazani zahtjevi postojećih i novih kupaca potražuju više od 2,89 milijuna m3. Bivša Uprava šuma je kod određenog broja kupaca u proteklom razdoblju tolerirala manja odstupanja u prijavljenim razredima finalizacije, a pojedinim kupcima nije isporučila ugovorene količine pa preneseni dug iz 2016. po sklopljenim ugovorima, a neisporučenim količinama danas iznosi 119.129 m³. Postojeći kupci traže dodatne količine od 321.042m3, a novi kupci još 206.544 m3. S obzirom na sve ove zahtjeve potražnja drvoprerađivača za trupcima u 2017. veća je za čak 636.604 m3 u odnosu na količinu koja se temeljem šumsko-gospodarskog osnova ove godine smije posjeći. Čini se kako je niska cijena drvnog sortimenta u Republici Hrvatskoj u odnosu na cijene u europskim zemljama glavni razlog za sve većom potražnjom, drvna sirovina ovisno o vrsti podcijenjena je od 30 do čak 70 posto. Zbog toga se vrhunska drvna sirovina iz hrvatskih šuma, posebice hrast, već godinama nalazi u fokusu, kako domaćih tako i inozemnih tvrtki, pa se u kratkom roku razvila i postala dominantna primarna prerada. Kakvo je stanje na području Ličko-senjske županije?
Klaster drvoprerađivača Ličko-senjske županije broji 23 člana, odnosno drvoprerađivača. Predsjednik Klastera Milan Tomaić u razgovoru ističe kako pilane na ovim područjima uglavnom obrađuju bukvu i jelu.
-Za 2017. godinu ličke pilane imat će dovoljno sirovina. Problem su rijetki pojedinci čiji su apetiti nerealni pa npr. od potrebnih 2 000 m3 traže 5 000 m3 oblovine. Takvi uvijek dižu najveću prašinu. Uglavnom je riječ o preprodaji trupaca. Drvne sirovine bit će u dovoljnim količinama, ali najveći problem ličkih pilana je nedostatak radne snage, rekao nam je Tomaić.

L. O.

Nastavak ispod oglasa