Drastičan porast ovrha

0

VAŽNE INFORMACIJE ZA UMIROVLJENIKE I GRAĐANE ČIJA SU PRIMANJA PREDMET OVRHE

Hrvatska stranka umirovljenika poziva sve umirovljenike, ali i korisnike doplatka za djecu nad čijim sredstvima Fina od 1. siječnja iz bilo kojeg razloga provodi ovrhu, da se zaštite od moguće veće štete koja može nastati zbog problema koji su nastali u Fini koja je zaprimila više od 600 tisuća ovršnih naloga, a što može rezultirati blokadama nekih mirovina ili drugih prava.

Naime, potrebno je što hitnije obavijestiti Finu o svim naknadama i primanjima koji su izuzeti od ovrhe, kako se ne bi dogodilo da se ovrše i ta sredstva. Za sva pitanja, najbolje se obratiti Zavodu za mirovinsko osiguranje, a mi donosimo popis primanja koja vam nitko ne može zaplijeniti. To su:

• primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno – gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno izdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja

• primanja po osnovi naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju

• primanja po osnovi socijalne skrbi

• primanja po osnovi privremene nezaposlenosti

• primanja po osnovi dječjeg doplatka

• primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima

• naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika

• primanjima po osnovi odličja i priznanja

Da bi se spriječila ovrha nad tim sredstvima potrebno je ispuniti poseban obrazac (Obavijest iz članka 122. stavka 1 Ovršnog zakona) koji možete podići u svim poslovnica Fine ili preuzeti na njihovoj internetskoj stranici www.fina.hr, ispuniti ga, te ga dostaviti u poslovnicu koja obavlja poslove prisilne naplate. Nakon što to napravite, Fina bi trebala obavijestiti banku koja će za ta sredstva otvoriti poseban račun, da vam se omogući slobodno raspolaganje tim novcem.

Prema Zakonu o ovršnom postupku, ovrha se ne može provesti na stvarima koji su ovršeniku – fizičkoj osobi i osobama koje je on dužan uzdržavati nužne za život. Također se ne može plijeniti ovršenikova plaća do 2/3 njene visine, osim ako je riječ o tražbini s osnove uzdržavanja, kada se ovršenikova plaća može plijeniti do 1/2 njene visine.

Branka Valentić
glasnogovornica