Ekskurzija kao spoj teorije i prakse

Malo koje zvanje u svojim temeljima ima toliku potrebu za edukacijom izvan učionica, kako je imaju šumari. Stoga su učenici 3. razreda šumarskih tehničara Srednje škole iz Otočca nedavno opet bili na terenu. U pratnji profesora iz struke Ive Abramović, dipl. ing. šum., Edija Šopa, dipl. ing. šum. i Darija Cvitkovića, dipl. ing. šum., mladi su Otočani bili na stručnoj ekskurziji u sklopu predmeta Fitocenologija, Dendrologija, Uzgajanje šuma, Zaštita šuma i Parkovna kultura. Put ih je odnio u Prirodoslovni muzej Rijeka, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke i parkove Angiolina i Sv. Jakov u Opatiji.
Dio ove školske godine bio je u znaku teorijskih priprema iz spomenutih predmeta pa je ekskurzija bila „točka na i“ na kojoj se iskazala važnost praktičnog dijela ove priče.
– Kad smo stigli u Rijeku, uputili smo se u Prirodoslovni muzej Rijeka. Stigavši tamo prvo smo razgledavali okolni vrt u kojem se nalaze vrste koje smo upoznali u teoriji. Uz vodstvo profesora struke razgledali smo taj vrt i uputili se u sam muzej. Na ulazu u muzej vidjeli smo ostatke i otiske praživotinja. Malo dalje smo imali priliku vidjeti modele različitih vrsta kukaca, morskih životinja i šumskih životinja. Profesori su nam o tim vrstama pobliže govorili te pomogli da ih zapamtimo. Nakon upoznavanja i razgledavanja muzeja uputili smo se prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka, stoji između ostaloga na školskom webu, autora teksta Ante Dujmovića i Antonija Rupčića.
Ova je ekskurzija prema riječima profesora još jednom pokazala nezaobilaznu važnost spoja teorije i prakse, a kada se praktični dio cijeloga nauka osjeti izravno, uz elokventne pripovijesti ljudi iz struke onda je i laiku jasno zbog čega je za budućnost ove mladosti važno boraviti i izvan učionica.

L. O.

Nastavak ispod oglasa