Gacka je rijeka koju štuju ribolovci iz cijelog svijeta

0

Na rijeci Gacki već se tradicionalno otvara ribolovna sezona 1. ožujka svake godine. Zato su već su započeli brojni upiti ribolovaca poduzeću Gacka koja gospodari ovom rijekom.  Doznajemo kako se za otvaranje sezone zanimaju brojni sportski ribolovci iz cijele Europe pa po tome  treba očekivati kako će se mnoštvo zaljubljenika u prirodne posebnosti  ove rijeke  naći na obalama te najkvalitetnije salmonidne europske rijeke i pokušati uloviti  pastrvu.

Doznajemo kako se  cijene ribolovnih dozvola za rijeku Gacku  neće povećavati u odnosu na lanjske, samo što će biti kreirane u eurima. O tome nam je više rekao Josip Orešković, voditelj Radne jedinice za gospodarenje rijekom Gackom iz poduzeća „Gacka“ d.o.o. Otočac.

– Najskuplja dnevna dozvola od 53,08 eura odnosi se na zonu A rijeke Gacke, odnosno od ušća pritoke Knjapovac do mosta br. 3 u Čovićima. Na toj dionici smije se koristiti isključivo umjetna mušica, a ulov se mora vratiti u rijeku. Na istoj dionici mnogi ribolovci žele loviti dulje pa tako trodnevna dozvola iznosi 132,73 eura, odnosno sedmodnevna 278,72 eura.

Nekolicina ribolovaca preferiraju jezera na Gacki poput Švičkog  gdje će cijena jednodnevne ribolovne  dozvole iznositi13,27 eura, trodnevne 33,18 i sedmodnene  53,09 eura. Gacka je u ribolovnom smislu podijeljena u četiri zone gdje se u trećoj, odnosno Zoni C  u ribolovu osim mušice smiju koristiti ostali umjetni mamci poput  blinkera, rekao nam je voditelj Josip Orešković.

Do pojave COVID-19 na Gacku su redovno dolazili brojni ribolovci iz cijeloga svijeta. Posebno štovanje rijeke Gacke, njezinih potočnih i kalifonijskih pastrva  uvijek su iskazivali ribolovci iz Japana. Oni nikada nisu žalili vrijeme i novac da bi prešli put avionima iz svoje daleke zemlje i zabacili umjetnu mušicu u prečistu i prelijepu rijeku koja se tromo valja Gackim poljem i pripovijeda neku svoju priču. Priču koju razumiju samo  njeni štovatelji na svim jezicima svijeta.

L.O.