Gdje su izvješene zastave u Gospiću?!

1

Prošetali  smo  uoči produženog blagdanskog i državno-prazničkog vikenda  u kojemu padaju tri državna blagdana  gradom Gospićem da istražimo gdje je sve izvješena hrvatska zastava.Zakon o grbu, zastavi i himni jasno kaže i definira kada se i kako koriste državna obilježja RH:

Članak 2.

Grbom, zastavom i himnom Republike Hrvatske predstavlja se Republika Hrvatska i izražava pripadnost Republici Hrvatskoj.

 

Članak 3.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga zakona, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 4.

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske mogu se rabiti u obliku, opisu i tekstu koji su utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i uređeni ovim zakonom. U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati. Iznimno, ako je statutom ili drugim propisom pravnih osoba predviđeno, dijelovi grba ili zastave Republike Hrvatske mogu se rabiti kao sastavni dio drugih amblema odnosno znakova, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Uporaba grba, zastave i himne Republike Hrvatske slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

III. ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 10.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (kruna) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Članak 11.

Zastava Republike Hrvatske ističe se:

1. stalno na zgradama svih državnih organa;

2. u dane praznika Republike Hrvatske;

3. u dane žalosti u Republici Hrvatskoj i vije se za trajanja žalosti na pola stijega;

4. u drugim prilikama utvrđenim zakonom. Zastavu Republike Hrvatske viju brodovi i druga plovila pomorske i unutarnje plovidbe. Potanje propise o vijorenju zastave Republike Hrvatske u smislu prethodnog stavka propisat će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Zastava Republike Hrvatske može se isticati:

1. pri javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim) koji se održavaju u Republici Hrvatskoj, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova;

2. u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama zakona

 

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 27. Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. rabi grb ili zastavu suprotno članku 3. ovoga zakona;

2. rabi grb ili zastavu Republike Hrvatske u obliku ili sadržaju koji nisu utvrđeni Ustavom Republike Hrvatske i ovi m zakonom (članak 4. stavak 1 ) ili suprotno odredbi članka 4. stavka 2. ovoga zakona;

3. rabi dijelove grba ili zastave suprotno članku 4. stavku 3. ovoga zakona;

4. na javnom mjestu ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grb ili zastavu Republike Hrvatske (članak 5);

Već smo pisali kako smatramo da je Hrvatska zaslužila da se izvjesi njezina zastava, jer je to i propisano ovim zakonom. Na većini institucija i javnih zgrada koje smo obišli našli smo obješenu hrvatsku zastavu. Neke su nam se zastave koje su bile obješene na zgrade činile se poderanima i neurednima, a na zgradi Dječjeg vrtića u Gospiću nismo našli baš nikakvu zastavu. Na zgradi Policijske uprave ličko-senjske izvješena je velika zastava od 2 m.Čestitamo! Pogledajte fotografije, one sve govore.

M