Grad Senj raspisao natječaj za stipendiranje učenika i studenata

0

Grad Senj objavio je natječaj za dodjelu stipendija za tekuću školsku/akademsku godinu 2023./2024. Ukupno se dodjeljuje 6 studentskih i 4 učeničke stipendije, pri čemu je iznos mjesečne stipendije povećan. Studenti će primati 150 eura, a učenici 100 eura mjesečno, s isplatom u trajanju od 10,5 mjeseci godišnje.

Stipendije su namijenjene učenicima i studentima s prebivalištem u Senju. Korisnici će stipendiju primati do kraja redovitog školovanja ili studija, uključujući i apsolventski staž u trajanju od jedne godine, pod uvjetom da zadovoljavaju kriterije Pravilnika o stipendiranju.

Za dobivanje stipendije, učenici moraju imati prosjek ocjena najmanje 3,5 iz prethodnog razreda ili osmog razreda osnovne škole. Studenti trebaju biti redoviti, s prosjekom ocjena najmanje 3 i najmanje 52 ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskoj godini. Također, ne smiju već koristiti stipendiju po drugoj osnovi.

Pri odabiru kandidata, uz školski uspjeh, uzima se u obzir i socijalni status, deficitarnost zanimanja i posebne prilike. Studenti deficitarnih zanimanja, kao što su sestrinstvo, predškolski odgoj, medicina, farmacija, strojarstvo, matematika, psihologija, fizika, kemija i socijalni rad, dobivaju dodatnih 10 bodova.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na posebnim obrascima dostupnim na web stranici Grada Senja i u stručnim službama Grada. Kandidati su obvezni priložiti i ostalu dokumentaciju propisanu natječajem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja bavit će se zaprimanjem, otvaranjem, pregledom i ocjenjivanjem prijava. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti elektroničkim putem na adrese mislav.bilovic@senj.hr, ines.zarkovic@senj.hr ili telefonom na broj 053/881-162.

Trenutno Grad Senj stipendira 12 studenata i 12 učenika, a u gradskom proračunu za 2024. godinu za stipendije je osigurano 50.500 eura. Natječaj je otvoren do 25. siječnja 2024. godine.

L.O.