Grad Senj raspodijelio čak 94.500 eura za ljepši izgled stare jezgre

0

Grad Senj donio je odluku o raspodjeli sredstava spomeničke rente namijenjenih poboljšanju starogradske jezgre. Kroz javni poziv, koji je bio usmjeren na sufinanciranje radova na kulturnim dobrima u starom dijelu grada, dodijeljeno je ukupno 94.500 eura.

Sredstva su raspodijeljena sukladno novom pravilniku koji definira kriterije za korištenje prihoda od spomeničke rente, a namijenjena su isključivo zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara. Spomeničku rentu uplaćuju fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada.

Grad Senj je putem javnog poziva omogućio bespovratno financiranje do 75% potrebnih sredstava za različite vrste radova, uključujući sanaciju i obnovu uličnih pročelja i krovova, popravak ili zamjenu vanjske stolarije, te obnovu izvornih drvenih ulaznih vrata.

Odluke o dodjeli sredstava donijelo je posebno formirano peteročlano povjerenstvo, koje je vrednovalo prijave prema lokaciji kulturnog dobra, opsegu radova i stupnju oštećenja objekta. Posebnu pažnju dobili su objekti u najstarijim dijelovima grada, kao što su Pavlinski trg, Potok, Trg Cilnica i Trg Cimiter.

Kako bi se kvalificirali za sredstva, vlasnici su morali priložiti suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. Novi pravilnik, detaljniji u odnosu na prethodni, potaknuo je veći broj vlasnika da se prijave na poziv.

Prema rang-listi, očekuje se ulaganje u obnovu dvadesetak objekata na različitim lokacijama u staroj jezgri, uključujući Trg Cilnica, Pavlinski trg, Male vrata, Cimiter, Goricu, Potok i Križ.

Zahvaljujući ovom programu, zapuštena stara jezgra grada Senja postupno će dobiti ljepši i obnovljen izgled, doprinoseći tako očuvanju kulturne baštine i privlačnosti grada.

L.O.