Gradska glazba Senj dobila novog predsjednika

0

Na Izbornoj Skupštini Gradske glazbe Senj za novog predsjednika u naredne četiri godine izabran je zamjenik senjskog gradonačelnika Miroslav Prpić, dr.med. Dopredsjednikom je imenovan član orkestra Marin Karadžija, a Krešimir Šojat, inače potpredsjednik senjskog Gradskog vijeća, tajnikom.

Novi sastav Upravnog odbora Gradske glazbe čine: Miroslav Prpić i Krešimir Šojat od srane Grada Senja, kapelnik Gradske glazbe Senj Ivan Prpić, te članovi orkestra Ivan Tomljanović, Zvonimir Lončarić, Sergio Filipović i Marin Karadžija.

„Drago mi je da u senjskoj Gradskoj glazbi ima dosta mladih članova, a i dalje treba raditi na povećanju njihova broja. Gradska glazba Senj ima tradiciju dugu već 170 godina i nju treba nastaviti njegovati. Na nama je da na tome radimo. Vjerujem da ćemo međusobno dobro surađivati i biti dobra logistika za ovu udrugu“, rekao je novoizabrani predsjednik Prpić.

Na Skupštini kojoj je među ostalim prisustvovao i  predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja Željko Nekić usvojeno je Izvješće o radu Gradske Glazbe Senj kao i Financijsko izvješće za 2010. godinu.

A.P.