HDZ će novog predsjednika birati za četiri mjeseca

0

Nakon četiri sata oštre polemičke rasprave u vrha stranke, na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću HDZ-a, malo je ostalo od Šeksovog plana, čiji su detalji prije sastanaka “procurili” do Večernjeg lista. Ostali su tek manji dijelovi prvobitnog plana, no i oni će, uglavnom biti maknuti. Prema javnosti i medijima stranački je vrh nakon sastanaka odigrao nepoljuljano zajedništvo, no daleko od očiju javnosti i medija odigravala se bitka u kojoj se, na kraju, ili po prvi put osovina Kosor-Šeks-Bačić našla u manjini.

Čak je i dio “Jadrankinih” ljudi bio protiv muljanja i za demokratsko izborno sučeljavanje, kaže jedan od članova predsjedništva. Na sastanku je Vladimir Šeks bio primjetno ljutit, gledao je u pod, te se samo jednom dužim istupom uključio u raspravu. Od prvobitne ideje da se broj delegata s 2500 smanji na 1500, što bi jako išlo na ruku kandidaturi Jadranke Kosor, prošla je korektnija verzija i broj delegata smanjen je samo za njih 300, na 2200. No, i ovdje je pobjedu izborila kontraopcija u vrhu stranke i odlučeno je da se veliki dio delegata bira tajnim glasanjem po temeljnim, gradskim i županijskim ograncima. Odlučeno je da će čak 2000 delegata biti izabrano tajnim glasanjem, a samo njih 200 (stranački vrh) biti će automatizmom postavljeno za delegate na Izbornom saboru HDZ-a, koji će biti održan 20. svibnja 2012. u dvorani “Vatroslav Lisinski”.

Jedan je član predsjedništva pokušao predložiti poslovničku promjenu da jedan delegat ima pravo dati samo jednom potpis za kandidaturu predsjednika stranke, a ne može više davati potpisa koliko i komu želi, no niti taj prijedlog nije mogao proći. Ovdje se javila s komentarom i J. Kosor i rekla; “A onda vi svi možete sklopiti koaliciju protiv mene”. Na to joj je odgovorio D. Milinović; “A možeš i ti Jadranka, isto tako, s drugima protiv mene napraviti koaliciju”. Sporan je ostao jedan od dijelova osujećenog Šeksovog plana, a to je da se kandidati do 11. veljače (ne do 9. veljače, kako smo pisali), moraju najaviti za koju se funkciju kandidiraju, što bi onemogućilo koaliranje.

Kako doznajemo od više sudionika, taj prijedlog na stol je stavio glavni tajnik Branko Bačić. Protiv tog prijedloga, kojeg su zdušno branili i J. Kosor te V. Šeks odmah je ustalo više članova Predsjedništva. Međutim, o prijedlogu se nije glasovalo.

 – Oko toga ćemo raspravljati idući put i neće niti to proći, jer i to smanjuje demokratičnost izbora, kaže jedan od sudionika. Žestoko je bilo i kada je Bačić predložio da se delegate iz redova mladeži HDZ-a i osnivača HDZ-a ne bira na isti način kao ostale delegate, tajnim glasovanjem na skupštinama Županijskih ogranaka mladeži nego da ih direktno bira vodstvo ŽO-a. Takvom odlukom zapravo se pokušalo dobiti na saboru što više članova mladeži odanih aktualnoj predsjednici. Tomu su se usprotivili Andrija Hebrang i Darko Milinović, smatrajući da se i oni moraju birati tajnim glasanjem, kao i ostali, pa je i taj dio Šeksovog plana spriječen.

Zanimljivo da su se na Šeks-Kosor-Bačić grupu naljutili i veterani stranke jer, premda im je J. Kosor bila obećala da će imati kvotu delegata koliko i mladež stranke, to nije prošlo. Veterani će imati 45 delegata, a mladež 300. Nakon raspleta na sastancima, dojam je da je tek nekoliko članova predsjedništva ostala “tvrdokorna”, a da je velika većina predsjedništva na stajalištu da se demokracija ne može zaustaviti, kaže jedan od članova vrha.

– Važan je konačan rezultat sastanka, da neće biti onemogućavanja demokratske kandidature, a manje je važno što smo si sve rekli. Zapravo može se reći da je Šeks izgubio sve što je htio, ništa mu nije prošlo, kaže jedan od članova Predsjedništva.

VLM